Kategóriák
Győr és a zsidóság Uncategorized

Schima A. Bandi, a fémmunkák mestere

Miért írt levelet Schima Bandi Adler Manóhoz?

Schima Bandi életútja

Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester, magasszínvonalú egyházi és világi, műkovács és iparművészi munkáival megtalálta helyét a két világháború közötti magyar és európai vasművesség és iparművészet élvonalában. Művészi hagyatékát a győri múzeumnak ajándékozta, oda az ténylegesen 1962-ben került.

1882. november 23-án született Orosházán Schima András néven, szegény sorsú, sváb családban. Kézügyességét géplakatos apjától örökölte, aki maga is próbálkozott fémből készült tárgyak alkotásával. A jobb élet reményében a család Aradra költözött, Bandi itt járta ki elemi iskoláit. Kisiskolásként kitűnt rajztehetségével. Az aradi fémipari szakiskolában folytatta tanulmányait, ahol rendszeresen győzött az iskolai kiállításokon és házi tervpályázatokon. 1898-ban nyert Toldi Miklós jeligéjű pályamunkájával szakiskolája tervpályázatán, így ösztöndíjasként fejezhette be tanulmányait.

Kezdetben lakatosként helyezkedett el, majd az aradi Iparkamara ösztöndíjával Berlinbe utazott, ahol elvégezte az Iparművészeti Akadémiát.

A diploma megszerzése után Pozsonyba költözött és a helyi fa- és fémipari iskolában lett oktató. Összefoglaló tablói tananyagként vándoroltak az ország ipari iskoláiban.

1909-ben, 27 éves korában Győrbe érkezett.

Schima Bandi sírjánál felállított fejszobor, Alexovics László műve, bronz, 1958, kozterkep.hu

1914-ben II. Vilmos német császárnak készít díszfokost, ami elnyerte a császár tetszését, aki Schimának egy briliánsokkal ékesített nyakkendőtűt küld viszonzásul. 1916-ban V. Mohammed török szultánnak küld győzelmi koszorút, aki elismerésül Művészeti Ezüstéremmel jutalmazza.

Schima Bandi 1919-től a Győri Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskolában tanít (napjainkban a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium).

A győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum napjainkban – fotó: Hegyaljai Imre

1927-ig tartott pedagógusi pályafutása, ettől kezdve csak az ötvös és kovács művészetnek élt, műhelyt nyitott a győri Zombor utcában. Rendszeresen kiállított a Győri Képző- és Iparművészeti Társulat tárlatain.

1928-as nyugat-európai tanulmányútja során járt Ausztriában, Németországban és Franciaországban.

1932-ben a IV. Országos Kézművesipari Kiállítás és Aranykoszorús Mesterversenyen elnyerte a Magyarország Aranykoszorús mestere címet.

1936-ban olasz tanulmányi ösztöndíjat nyert el, de csak 1937-ben indult útnak részben a Mussolininek (!) készített ajándéka elhúzódó munkálatai, részben pénztelensége miatt. E látogatás alkalmából ajándékozta a Duce-nek a fémveretes, ökör szarvból készített díszkürtöt…

Bethmann Hollweg (1856-1921, német birodalmi kancellár 1909-1917), karikatúra vázlat, Schima Bandi, Németország, 1920-as évek, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum helytörténeti gyűjteményéből, átvettük a Jog- és Politikatudományi Folyóiratból, 10. évf. 1. sz, 2018

Hazatérve készített templomi díszeket, kegytárgyakat, lakberendezési tárgyakat, cégéreket és sok mást.

A híres Aranyhajó cégér, Schima Bandi alkotása, 1938, Győr, Jedlik Ányos u. 16 – Fotó: Krausz Péter

Életútjáról riportfilm készült, 1958-ban a 22. filmhíradóban sok mozi vetítette “Vasvirágok” címen. Halála évében Kossuth Díjra terjesztették fel, de betegeskedett, és 1959 áprilisában tüdőgyulladásban hunyt el. Így a Kossuth Díjat már nem kaphatta meg.

Nevét Győrben egykori műhelye közelében utca őrzi.

Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester (1882-1959) című könyv fedőlapja, 2018, Pápai Emese (tanulmány és szerk.) – libri.hu

Schima Bandi iparművészről a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Pápai Emese, művészettörténész, szerkesztésében jelentetett meg tanulmánykötetet. A művész életét és munkásságát feldolgozó album gazdag képanyaga a mester post humus gyűjteményes kiállításának fotóit tartalmazza (2017, Magyar Ispita, Győr). A benne foglalt tanulmányok Schima életét, munkásságát, levelezését és fotóhagyatékát dolgozzák fel.

Schima Bandi arcképe, Kresz A. grafikája, 1956 szeptember 5

Miért írt levelet Schima Bandi Adler Manóhoz?

Adler Manó (ezen írás összeállítójának „Manó bácsi”), győri építész, a munkaszolgálatból történt hazatérését és családjának tragikus auschwitzi meggyilkolását követően aktív szerepet vitt a győri neológ hitközség munkájában és a gyásszal sújtott közösség talpra állításában. Ő tervezte a teljesen egyedi, piramisszerű holokauszt emlékművet a Győr-szigeti zsidó temetőben, aminek kivitelezését is vezette.

Az emlékmű fémmunkáit a hitközség felkérésére Schima Bandi készítette.

Munkácsi Ernő (1896-1950, ügyvéd, jogi író, múzeumigazgató, hitközségi elöljáró) megemlékezik mind Adler Manó építész, mind Schima Bandi fémművész érdemeiről – A győri izraelita hitközség története, 1930-1947 (lásd Források)

Az emlékmű felavatására 1947. június 15-én került sor. Ismeretes, hogy az ünnepélyen részt vett Tildy Zoltán, köztársasági elnök, kevésbé tudott, hogy kíséretében voltak Dinnyés Lajos miniszterelnök, Dr. Ries István, Dr. Ortutay Gyula és Dr. Mihályfi Ernő miniszterek is. Természetesen megjelentek az országos és helyi zsidó szervezetek, valamint az amerikai Joint és Győr városának legfelső vezetői is. Jelen voltak a Vörös Hadsereg képviselői.

Idézzünk egy mindig aktuális mondatot Dinnyés miniszterelnök beszédéből:

„… nem hozhat a magyar demokrácia igazabb és nemesebb ítéletet, minthogy megfogadjuk valamennyien, hogy olyan életet teremtünk a magyar ég alatt, amely lehetetlené teszi, hogy országunk határain belül a gyűlölködés, az embertelenség és a gonoszság üthesse fel újra a fejét”. (A győri izraelita hitközség története, 1930-1947; lásd Források)

Adler Manó 1947. június 18-án, tehát három nappal az emlékmű avatását követően díszes levelet kapott Schima Banditól. Ezt az egyedi, Schima különleges formai igényességét és Adler építész alkotásának érdemeit tükröző levelet az építész fia, György, megőrizte.

Íme a kézírásos levél átirata:

Nagyrabecsüléssel
Adler Manó
okl. építészmérnök, építészmester úrhoz
Győr
Dugonits utca 11.
Küldi:
Schima A. Bandi iparműv.
H. Zombor utca 46

Kedves Építész Úr!

Nem szoktam ünnepélyek alkalmával előre tolakodni. Jobbnak láttam inkább másnap délelőtt is kimenni a temetőbe, amikor is zavartalanul gyönyörködhettem egy kiváló alkotásban: az Ön szép munkájában.

Bár ismertem már szíves elmagyarázása és rajzai után a nem mindennapi elgondolását, ami már akkor is igen megtetszett nekem, de most, hogy elgondolása térbe lépett és a dimenziók valódi nagyságukban mutatkoznak: csak most frappálja igazán a műélvezőt a mélyenszántó szimbolikája mellett az antik és modern vonalak pompás frigye.

Az emlékmű enteriőrjében is kellemesen csalódtam, mert monumentálisabb lett, mint amilyennek elképzeltem, nem szólva az igazán ünnepélyes áhítatot keltő finom hangulatról, amelyet a tompítottszínű sima falak, az ügyesen megoldott mennyezetkiképzés, valamint a szerény betűsordekor árasztanak. Sajnálom azonban, hogy, amint láttam, a könyvfülkével valami baj van, de lesújtott engemet az a körülmény is, hogy a könyv … (itt Schima nem folytatja a mondatot; bizonyára a deportálás áldozatait felsoroló emlékkönyvről van szó – a szerk.).

A talapzat, lépcső és bejárat aránylag filigrán alakításukkal mégis mind-mind organikusan csatlakozik a nagy kőtömeghez.

Maga az emlékmű elhelyezése is rendkívül szerencsés, s mégis kár, hogy az a város vérkeringéséből oly annyira kiesve egy elzárt temetőbe került.

Summa-summarum: szép, maradandó munkát végzett kedves Építész úr, amiért kérem, fogadja csekélységem őszinte gratulációját, meleg kézszorítását, s maradok az alkotó embertársamnak részemről mindenkor kijáró nagyrabecsüléssel.

Győr, 1947. jún. 18

Schima B.

Schima Bandi eredeti levele Adler Manóhoz, 1947. június 18 – a levél Adler György tulajdona, fotó: Krausz Péter
A Piramis emlékmű 1947-ben, képeslap, 1947, regigyor.hu
A Piramis emlékmű ma, fotó: Krausz Péter
A Piramis emlékmű kapuja menorával, kohanita, levita és vészkorszaki jelképekkel, Schima Bandi alkotása a Győri Zsidó Hitközség részére – Fotó: Krausz Péter

Schima Bandi mást is készített a győri zsidóság tragédiájának emlékét megőrzendő, nevezetesen az áldozatok névsorát tartalmazó Mártírok Könyvét. Ez a meggyilkoltak nevét őrző, teljesen eredeti ötvösmunka hosszú évtizedeken át a Piramis belső terében volt kiállítva, amiben a hozzátartozók kereshették a családtagjaikról szóló bejegyzést, amiket ugyancsak Schima kézírása őriz.

A Mártírok Könyve, fedőlap, Schima Bandi alkotása a Győri Zsidó Hitközség részére – Fotó: Krausz Péter

A Könyv már több éve a Győri Zsidó Hitközség Imatermében található, ahol fizikai épsége jobban biztosítható. Helyét a temetőben egy nyomtatott névsor váltotta fel. Mártírok újonnan felbukkanó nevét ma is Schima stílusában, kézzel jegyzik fel az általa alkotott eredeti névsorban.

A Mártírok Könyve, könyvjelzők, Schima Bandi alkotása a Győri Zsidó Hitközség részére – Fotó: Krausz Péter
Mártírok Könyve, a megölt zsidó hitközségi elöljárók névsora, Schima Bandi alkotása a Győri Zsidó Hitközség részére – Fotó: Krausz Péter
Mártírok Könyve, a megöltek névsorának kezdete, itt látható Adler Manó építész feleségének és kislányának neve is (!), Schima Bandi alkotása a Győri Zsidó Hitközség részére – Fotó: Krausz Péter

Schima, a nagyszerű fémművész vonzódott a hatalmasságokhoz (török szultán, német császár, olasz diktátor). Ezen kívül a világról alkotott nézeteit nem sikerült megismernem, nyomukat nem találtam, talán kivéve az itt megjelentetett karikatúrát az első világháborús német kancellárról és hasonló rajzait.

Művészetével és műveivel a holokauszt áldozatainak emlékére biztosan maradandót alkotott.

Édesapám, akinek nagy családja, beleértve feleségét és gyermekeit, szintén elveszett az auschwitzi pokolban, nagyra becsülte a művészt.

Összeállította és szerkesztette: Krausz Péter


Megköszönöm Gyurinak (Adler György), hogy rendelkezésre bocsátotta Schima Bandi levelét és észrevételeivel javította a megjelent szöveget.


Ugyancsak köszönöm Dr. Pápai Emese, művészettörténész, főmuzeológus, Kortárs Kultuláris Központ részlegvezető, Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum, Győr, fontos, az írás első részét nagyban pontosító észrevételeit.


Források: