Rólunk

school faceless student tired
Kezdetben volt a káosz
©Pexels – fénykép

Egy különleges találkozó

Több százan találkozunk és megbarátkozunk.

Nem csak a múltba, hanem előre is nézünk. Átadjuk emlékeinket az utánunk jövőknek, hogy a láng örökké égjen, így eleink is tovább élnek. Megemlékezünk családjaink elpusztult tagjairól, akik a múlt század 1940-es éveiben estek ártatlanul áldozatul a szörnyű barbárságnak. Emlékülést tartunk. Emléktáblát koszorúzunk és újat avatunk, emlékfát ültetünk.

Felkeressük a zsinagógát, a temetőt és az egykori menházat. Megismerkedünk a mai Győrrel, koncerten is részt veszünk.

Mindezért érdemes együtt lennünk!

Építsünk hidakat! Ez itt a révfalui híd.
© Krausz, Péter

Honnan indulunk?

Messziről.

Eleink több évszázada éltek Győrben, szórványokban már bizonyára az ókori Arrabona-ban is. A 19. század végén kiemelkedő szerepet játszottak a modern iparváros megteremtésében, ahol szorgosan és büszkén tettek eleget állampolgári kötelezettségeiknek és éltek az egyidejűleg garantált egyenjogúságukkal.

Azonban Győr, akárcsak az ország, hagyta szenvedni és elveszni zsidó származású állampolgárait az 1940-es években. A drámaian összezsugorodott győri zsidó közösség a 2. világháborút követően, ha roppant nehézségek árán is, talpra állt és a későbbi bel- és külföldi elvándorlás ellenére mai is él, intézményeit működteti, vallási, kulturális és közösségi hagyományait tovább őrzi.

A kis közösség ma városszerte elismert szerepe, a szigeti temető példás rendben tartása, a hajdani Menház újjáépítése, az 1944-es gyermekáldozatok emlékművének felállítása és sok más, a közösség érdekében kifejtett tevékenység Villányi Tiborhoz, a hitközség jelenlegi elnökéhez kötendő.

Erre építve és mintegy felelevenítve az 1980-as évek végén Izraelben rendezett győri világtalálkozó emlékét rendezzük meg 2024. évi találkozónkat, amikor is közösen emlékezünk a győri zsidóság elpusztításának 80. évfordulójára, együtt sírunk és nevetünk számot vetve múlttal, jelennel és jövővel.

Régi győri térkép, a gettó Győr-Szigetben volt.
© Nagy, István

Kikhez szólunk?

Mindenkihez.

Győrhöz kapcsolódó zsidókhoz mindenekelőtt, legyenek vallásosok, ezen belül is neológok, ortodoxok, liberálisok és már irányzatok képviselői, ateisták, öregek és fiatalok, Magyarországon és külföldön élők. Biztos sorolhatnánk a kategóriákat tovább, de inkább ismételjük: mindenkihez szólunk.

Szimpatizáló, emberséges nem zsidókhoz is, akiket nyílt szívvel várunk egyes nyitott eseményekre, mint az emlékülés vagy a temetői gyászünnepély.

Különösen várunk győri nem zsidó fiatalokat, akik nyitottak lehetnek új ismeretek befogadására, továbbá a hajdani és mostani kisebbségek történelmi traumáinak a megértésére. Bízunk a különféle közösségek békés együttélésében! Ez jövőnk a záloga.

A szervezők

Kik vagyunk?

Sándor Zsuzsa, Somló Judit, Spiegel Marianna, Spitzer Olga, Szedő Miklós és Krausz Péter. Mindnyájan holokauszt túlélők első generációs leszármazottai.

Győri (el)származású vagy oda kötődő önkéntesek vagyunk. 2021 őszén elhatároztuk a találkozó megszervezését. Alapítványunkat, a Zsidók Győri Gyökerei Alapítványt, az illetékes Fővárosi Bíróság 2022. március hóban jegyezte be. Ezáltal civil kezdeményezésünk önálló jogi személlyé vált.

Előkészítő munkánkhoz és a rendezvények lebonyolításához élvezhetjük a győri izraelita hitközség vezetőségének erkölcsi támogatását, amit megtiszteltetésnek veszünk és köszönettel elfogadunk.

Ezzel a képpel csupán azt jelezzük, munkánkhoz a legfejlettebb technikát használjuk 🙂
© Klauer, Florian

A honlapot készítette és karbantartja Krausz Mariann

Feliratkozás a hírlevélre

Erről az email címről kaphatsz rendszeresen tájékoztatást: gyorjews@gmail.com