Honnan indultunk?

Messziről.

Eleink több évszázada éltek Győrben, szórványokban már bizonyára az ókori Arrabona-ban is. A 19. század végén kiemelkedő szerepet játszottak a modern iparváros megteremtésében, ahol szorgosan és büszkén tettek eleget állampolgári kötelezettségeiknek és éltek az egyidejűleg biztosított egyenjogúsággal.

Azonban Győr, akárcsak az ország, hagyta szenvedni és elveszni zsidó származású állampolgárait az 1940-es években. A drámaian összezsugorodott győri zsidó közösség a 2. világháborút követően, ha roppant nehézségek árán is, talpra állt és a későbbi bel- és külföldi elvándorlás ellenére, bár megfogyatkozott létszámban ma is él, intézményeit működteti, vallási, kulturális és közösségi hagyományait tovább őrzi.

A kis közösség ma városszerte elismert szerepe, a szigeti temető példás rendben tartása, a hajdani Menház újjáépítése, az 1944-es gyermekáldozatok emlékművének felállítása és sok más, a közösség érdekében kifejtett tevékenység főleg Villányi Tiborhoz, a hitközség jelenlegi elnökéhez kötendő.

Erre építve és mintegy felelevenítve az 1980-as évek végén Izraelben rendezett győri világtalálkozó emlékét rendezzük meg 2024. évi találkozónkat, amikor is közösen emlékezünk a győri zsidóság elpusztításának 80. évfordulójára, együtt sírunk és nevetünk számot vetve múlttal, jelennel és jövővel.

Régi győri térkép, a gettó Győr-Szigetben volt.
© Nagy, István