Kategóriák
Az eseményről

Nagy tervünk: a 2022-23-as diák projekt Győr és környékének zsidó emlékeiről

Az ő sorsuk – a mi történelmünk

A 2024-re tervezett Világtalálkozó számos tervezett eseménye és előkészülete közül kiemelkedik a diák projekt, amelyet a Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány ír ki „Az ő sorsuk – a mi történelmünk, diák projekt Győr és környékének zsidó emlékeiről” címmel.

A versengésen meghívásos alapon tíz győri és környéki középiskola diákjai vesznek részt. Soroljuk fel ezeket az iskolákat, hiszen előzetes tárgyalásokon valamennyi intézmény igazgatói szinten megerősítette részvételét e jeles versengésben. Két kivétellel Győrben működő intézményekről van szó. Tehát: Apor Vilmos Gimnázium, Baksa Kálmán Gimnázium, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum, Hunyadi János Technikum (Csorna), Kazinczy Ferenc Gimnázium, Lukács Sándor Technikum, Pannonhalmi Főapátság Bencés Gimnáziuma (Pannonhalma), Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium.

Diákok 1 – ©Pexels, Stanley Morales

Mi is a cél?

A cél alapvetően a helyi nem zsidó származású fiatalok érdeklődésének felkeltése a győri és környéki zsidó közösség múltja iránt.

Ennek jegyében a versengő diákcsoportok tevékenysége lényegében az ismeretszerzést és terjesztést, valamint a téma iránti társadalmi nyitottság és érzékenység fokozását szolgálja. Nem tudományos-akadémiai alapkutatásról van szó, ez nem lehet reális elvárás, hanem adalékok és szemelvények feltárásáról, továbbá, külön, egy alkotó jellegű, u.n. kreatív munkáról.

Ideális esetben szeretnénk, ha a versengő fiatalok munkájuk során találkoznának a győri vagy más zsidó közösségek fiatal vagy akár idősebb képviselőivel is.

Diákok 2 – © Pexels, Buro Millennial

Mit várunk a diákoktól?

A diákok tevékenysége részben irányulna a Holokauszthoz vezető folyamatnak és magának a bekövetkezett népirtásnak a vizsgálatára. Ez egy „klasszikus” kutatómunkát testesít meg, amely két részből áll: egy átfogó témakörből és egy különleges témakörből.

Csak példaként említünk néhány vizsgálandó, u.n. átfogó témakört:

  • Adalékok és szemelvények az 1944-ben meggyilkolt győri és környéki zsidó gyerekek névsorából, összetételéről (kisgyermekekről/általános-középiskolai tanulókról), mindennapi életükről a deportálás előtt, az általuk látogatott iskolákról, a zsidó közösség saját általános iskolájának működéséről, a zsidó és más vallású gyerekek / diákok kapcsolatáról Győrben az iskolákban és az iskolák falain túl
  • A győri és környéki „Világ Igazai” személyisége, tevékenysége, intézményi háttere, különös tekintettel az üldözött zsidó gyermekekre és fiatalokra

E kutatás eredményéről egy vetíthető bemutató anyagban (PPT) kell számot adni, amelyet a diákverseny záróaktusában az induló csapatok bemutatnak a zsűrinek.

Ugyancsak egy-két téma egy különleges témakörből, amelyről a diákok egy nagyon rövid írásos jelentést készítenek:  

  • A győri és környéki zsidó állampolgárok társadalmi-gazdasági kirekesztése a deportálás előtt; 2-3 konkrét példa bemutatása
  • A győri zsidóság a helyi sajtó tükrében (1935-1945) – tendenciák és szemelvények, 2-3 konkrét eset kritikai bemutatása

A diákverseny másik ága egy alapvetően kreatív alkotás, művészeti jellegű vagy más önálló mű elkészítéséből áll, amely témáját egyedül a diák projekt alcíme határolja be: Győr és környékének zsidó emlékei. A készülő alkotás formáját az induló csapatok szabadon választják meg. Szóba jöhet például irodalmi mű, képzőművészeti alkotás, kisfilm, fotóriport, elektronikus alkotás, vagy bármi, a csapatok által kigondolt kreáció.

Diákok 3 – © Pexels, Kobe

Technikai feltételek

A diákok munkájára a 2022-23-as tanév idején, végső befejezésére várhatóan 2023. december 31-ig kerül sor.

A diákok személyes közreműködése önkéntes alapon történik. A versengő csapatok 3-fősek. Egy iskola akár több csapatot is indíthat, erre igény mutatkozott. A nevezések leadási határideje tervek szerint 2022. november 1.

Jelentős a benevezett csapatok melletti tanácsadó/támogató tanár szerepe, aki diákjait segíti módszertani, forráskutatási, munkaszervezési és más területeken.

A tanácsadó tanárok részére 2022 őszén tartandó indító megbeszélést szervezünk, melyen avatott szakértők (így pld. a Holokauszt Emlékközpont képviselje) ismertetőt tartanak és a későbbiekben folyamatos szakmai támogatást nyújtanak.

A pályamunkákat Bíráló Bizottság tekinti át és értékeli a diákok bemutató előadásaival egyetemben.

Jelenleg töprengünk a legjobban helyezetteknek az alkalomhoz illő, méltó jutalmazásáról, ami nagyban függ majd Alapítványunk külső pénzügyi támogatásának mértékétől.

A győztes csapat pályamunkáját bemutatja a Világtalálkozó keretében rendezendő emlékkonferencián. Itt kerül majd sor a helyezettek jutalmazására és az induló csapatok laudációjára is. A legjobb kreatív alkotások ez alkalommal lehetőség szerint kiállításra kerülnek. Valamennyi pályamunka összefoglaló anyagát és a munkában részes diákokat és tanárokat bemutatjuk a Világtalálkozó honlapján.

Tetszik az elképzelés?

Támogass minket!

Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány

MagNet Bank Zrt.

IBAN: HU08 1620 0230 1004 2559 0000 0000

Swift: HBWEHUHB

Megjegyzés: támogatás


Featured image: © Pexels, Fox