Kategóriák
Győr és a zsidóság Kitekintő

A győri Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum diákjaival Wallenberg nyomában – 1

„Wallenberg nyomán” verseny, „Hogyan is maradtam meg” kisfilm, kiállítások

Örömmel olvastuk a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Technikumtól a közelmúltban kapott információs anyagban, hogy a fiatalok, legalább is egy részük, törekszik arra, hogy ne feledjünk.

Meséld el fiaidnak, meséljék el mindenki fiainak.

A felnővő ifjú generációknak ismerni kell az ország és a világ történelmi traumáit, kudarcait és bűneit, akárcsak nagyszerű tetteit, kiemelkedő sikereit is.

Sok más mellett emlékezniük kell, hogy mi is történt 1944-ben, hogy zajlott le a zsidóság szörnyű tragédiája, a holokauszt és hogy az embertelenség közepette is bátran felléptek embermentők Győrben, Magyarországon és a nagyvilágban.


E témakörben rendezik meg évente az országos „Raul Wallenberg nyomán” középiskolai tanulmányi versenyt.

Örömteli, hogy győri iskolák is eredményesen vesznek részt ezen a megmérettetésen, amelynek többek között a Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum diákjai is évek óta aktív szereplői.

2017-ben az iskola 3 fős diákcsapata Kazóné Kardos Melinda történelem tanárnő vezetésével eljutott a veszprémi területi döntőbe. A holokauszt és az embermentés témakörein kívül az antiszemitizmus, a tolerancia, a rasszizmus és az idegengyűlölet kérdéseivel foglalkoztak a diákok. Sokrétű feladatokat teljesítettek: a verseny előtt egy közösségi oldalon profilt kellett létrehozniuk, ahol képeket és bejegyzéseket tettek közzé a Pattantyús-Ábrahám Imrével, a győri Wagon- és gépgyár egyik vezetőjével kapcsolatosan, akit a Yad Vashem a „Világ Igazai” között tart számon. A Haász Bence, Horváth Tamás, Jakus Márk összetételű csapat nagy sikert ért el többek között egy ötperces filmmel, amelyet a 85 éves holokauszt-túlélőről, Stern Joli néniről készítettek „Hogy is maradtam meg” címmel.

A csapat, Haász Bence, Horváth Tamás és Jakus Márk, 2017 és 2018

2018-ban, ezúttal az embermentő Pattantyús-Ábrahám Imréről elnevezett csapat változatlan felállásban jutott el a budapesti döntőbe. A 86 induló között megjelentek csapatok szomszédos országokból is, így Szlovákiából, Romániából és Szerbiából. Facebook-profilt kellett létrehozniuk, ahol képeket és bejegyzéseket kellett közzétenni egészen a verseny döntőjének időpontjáig. A győri csapatnak feladatokat kellett megoldani a roma holokauszt győri vonatkozásairól is. A végső megmérettetésre a Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központban került sor, ahol is többek között tesztet kellett kitölteni a központ kiállításáról, majd egy kvíz következett a holokauszt és embermentés témakörében. Ezután a résztvevők látogatást tettek a Dohány utcai zsinagógában.


A Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum az elmúlt időszakban számos, a tárgykörbe tartozó kiállítást is szervezett.

2017-ben mutatták be a technikumban a „Felfedezők, Tudósok, Mágusok – magyar találmányok” című kiállítást a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely segítségével és az iskola tanárainak magángyűjteményeiből. A tárlat zsidó származású magyar feltalálókat és tudósokat mutatott be, akik jelentősen hozzájárultak egy-egy tudományterület fejlődéséhez. Többek között Richter Gedeonnak a gyógyszeriparban betöltött szerepét, Szilárd Leónak és Teller Edének a fizikában meghatározó jelenlétét és számos más neves tudós munkásságát ismerhették meg a látogatók, emellett a művészetek világába is betekinthettek Robert Capa fotóművész munkáin keresztül, sőt bemutatásra került Harry Houdini szabadulóművész és Gross Rezső (Rodolfo) bűvész is. A kiállítás anyagát archív filmfelvételek színesítették. Két hét alatt közel 500 győri diák látogatta meg a kiállítást.

 

Képek a „Felfedezők, Tudósok, Mágusok – magyar találmányok” kiállításról, 2017

2018-ban 600 diák vett részt történelmi időutazáson “A megtévesztés állama: a náci propaganda hatalma” című kiállítás keretében, melyet ismét csak a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely anyagaiból állítottak össze, ugyancsak Kazóné Kardos Melinda történelem tanárnő vezetésével. Az ez alkalommal megszervezett rendhagyó történelem oktatás keretében a tanulók egykori náci propaganda plakátokat néztek végig. Majd feladatlapokat töltöttek ki, illetve kísérleti jelleggel “tömegmanipulációt követtek el”, azt az abszurd tételt “bizonyítandó”, hogy az embereknek félniük kell a – nem létező – marslakóktól.

A rendhagyó történelem órára a technikum saját diákjain túl tanulók érkeztek a győri Krúdy Gyula Technikumból, a Gárdonyi Géza és a Kölcsey Ferenc általános iskolákból, valamint Győrújbarátról és Ikrényből is. Ellátogatott a kiállításra tíz történelem szakos tanár is győri és környéki iskolákból.

Képek a “A megtévesztés állama: a náci propaganda hatalma” című kiállításról, 2018

Hogy tetszett a diákoknak a különleges óra? Így nyilatkoztak erről a győri Kisalföld című napilapnak: „Olyan volt, mintha óriási történelemkönyvet lapoztunk volna”.


2019-ben szervezte Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum a „Ha az lehetek, aki vagyok” című Anne Frank emlékkiállítást. A kiállítás anyagát az amszterdami Anne Frank Ház bocsátotta rendelkezésre. Három hét alatt Győrből és környékről közel 900 diák és 27 tanár látta ezt a kiállítást, melynek célja az volt, hogy a fiatalok könnyebben felismerjék a diszkrimináció és a kirekesztés veszélyeit, többet megtudjanak az emberi jogokról, megtanulják értékelni a demokráciát, és egy befogadó, toleráns, multikulturális társadalom fő vonásait.

„Ha az lehetek, aki vagyok” című Anne Frank emlékkiállítás szórólapja, 2019

Szívet melengető és bátorító, hogy vállalkozó tanárok és nyitott szívű és agyú diákok befogadóak olyan „nehéz témák” iránt, mint a kirekesztés, a fajgyűlölet, a másság elutasítása, antiszemitizmus, ugyanakkor az ezen jelenségek elleni felelős fellépés, sőt ennek jegyében akár az önfeláldozás is. Csak a történelmi ismeretek bővítése, az egyén és a tömeg történelmi választási lehetőségének és felelősségének a felismerése és elfogadása vezethet fokozatosan az oly annyira óhajtott társadalmi békés egymás mellett élés felé.


Kazóné Kardos Melinda történelem tanárnő közlése alapján

Képek: © Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum

Featured image: © Swedish Army Museum; közétette: passport-collector.com